روزی بسراغش خواهی امد

کودکان امروز که در این عکس مشاهده می گردند دانش اموزان امادگی پیش دبستانی روستای ارشت می باشند.

روزی بسراغ این عکسها خواهند آمد که شاید آنروز ما دیگر نباشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید