خانه بهداشت روستای ارشت راه اندازی شد.

بالاخره پس از سالها انتظار وتحمل رنج ومشقت بسیار چشمان اهالی روستای ارشت به جمال تابلوی خانه بهداشت روستای ارشت روشن شد.

وجود خانه بهداشت در روستای ارشت از ضروریات بوده که مکاتبان فراوانی صورت گرفته که در نهایت به همت مسوولیم محترم تحقق پذیرفت.اجرشان با خدا. 

/ 0 نظر / 59 بازدید